Alles wat u over een aankoopmakelaar moet weten

Wist u dat een NVM aankoopmakelaar úw belang behartigt?

Als u een huis wilt kopen in Utrecht dan is het verstandig om een aankoopmakelaar in te schakelen. Het grote voordeel is dat een aankoopmakelaar onpartijdig is omdat hij één partij vertegenwoordigt. de-aankoper handelt dus altijd in uw belang!

Maak snel kennis met de-aankoper!

Zoekt u een ervaren NVM-aankoopmakelaar in Utrecht? de-aankoper heeft ruim 10 jaar ervaring en kent de Utrechtse woningmarkt.

Bel 030 21 203 54
de-aankoper NVM aankoopmakelaar Utrecht
aankoopmakelaar de-aankoper utrecht

Aankoopmakelaar of traditionele makelaar?

Een aankoopmakelaar houdt zich alleen bezig met het (aan)kopen van huizen. Een ‘traditionele’ makelaar regelt zowel de verkoop als ook de aankoop van huizen. Als u een huis wilt kopen, dan is het grootste voordeel van een aankoopmakelaar dat hij onafhankelijk is en daardoor scherp voor u kan onderhandelen.

Voor traditionele makelaars (die huizen kopen én verkopen) geldt natuurlijk ook dat zij onafhankelijk moeten zijn. De NVM ziet er zelfs streng op toe dat de makelaars ethisch handelen. Toch raden wij u aan ook zelf alert te zijn op eventuele belangenverstrengeling als u een huis gaat kopen.

Vergelijkt u het maar eens met twee mensen die een juridisch geschil hebben. Dan neemt elke partij een eigen advocaat in de arm. Met een verkoop- en aankoopmakelaar is het net zo. Hij kan maar maar één van de twee partijen vertegenwoordigen. Natuurlijk kan een reguliere makelaar de ene keer de kopende partij helpen en de andere keer de verkopende partij. Maar hij zal dit dus nooit mogen doen bij hetzelfde huis.

Waar moet u op letten bij het inschakelen van een aankoopmakelaar in Utrecht?

De 10 meest gestelde vragen over de aankoopmakelaar Utrecht

Door deskundigheid, ervaring en marktkennis van de regio Utrecht bespaart de aankoopmakelaar duizenden euro’s, tijd en problemen. De courtage van een eigen aankoopmakelaar verdient u terug in:

  • een lagere kooprijs zou kunnen onderhandelen
  • inzicht in de waarde van de woning
  • essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d.
  • het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc.
  • tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken.

In overleg met uw aankoopmakelaar is deze werkwijze zeker mogelijk. Nadat u zelf uw droomhuis heeft gevonden, neemt u zo snel mogelijk contact op met uw aankoopmakelaar. Hij zal de woning opnemen en u verder informeren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kan uw makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden.

Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, rekent u in principe niets af. De meeste aankoopmakelaars zullen de courtage pas met u afrekenen op de datum dat u eigenaar van de woning wordt. De werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht.

Maak daarom vooraf altijd heldere afspraken met uw aankoopmakelaar over het tijdstip van betaling.

Nee, de kosten van een aankoopmakelaar kunt u niet meefinancieren. Per 1 januari 2018 is het maximale leenbedrag verlaagd naar 100 procent van de marktwaarde van de woning. Wel is het mogelijk om de kosten voor het afsluiten van een hypotheek af te trekken. Denk hierbij aan bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek, notariskosten, taxatiekosten en kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie.

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is. Dat is een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.

Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen.

Ja, u kunt altijd bezichtigen zonder een aankoopmakelaar. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, dan belt u uw aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. De tweede bezichtiging doet u samen met uw aankoopmakelaar en de verkopend makelaar.

Vervolgens bespreekt u samen met uw aankoopmakelaar alle zaken met betrekking tot het pand en bepaalt u gezamenlijk het te volgen aankooptraject.

De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject.

U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Bovendien heeft de verkopende partij een informatieplicht en de kopende partij een onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren.

de-aankoper is een deskundige NVM-aankoopmakelaar en heeft kennis van de woningmarkt in Utrecht. Als professionele aankoopmakelaar behartigt hij alleen úw belangen.

Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan – indien u dat wenst – wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur.

Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen met hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen.

Is deze inspectie niet in orde dan zal uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris.

Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen? Dan kunt u altijd terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u proberen op te lossen.

Al een huis op het oog?

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk dat u snel handelt.
Neem direct contact met ons op om de beste aanpak te bespreken.

Bel 030 21 203 54
Contact